Ontdek NU meer

Infotainment Home 1

Wat is Infotainment?

Infotainment communiceert verandering – in géén tijd.

Deze totáál andere aanpak maakt uw interne commUNIcatie onderhoudender, effectiever én sneller. Moeilijke of belangrijke boodschappen worden in één keer naar al uw medewerkers gebracht – op één en hetzelfde moment. Met andere woorden: elke ingrijpend gebeurtenis verdient een unieke, wervende omkadering.

Hoe we dat doen? Met een korte – maar krachtige – sessie van maximum één uur. Een uitgesproken kantelpunt voor uw onderneming. Een sessie die uw nieuwe aanpak of strategie door iedereen laat accepteren – én de buy in realiseert.

Infotainment brengt uw strategische communicatie tot in het DNA van uw medewerkers. Iedereen krijgt dezelfde, heldere boodschap – zonder ruis op de lijn. U communiceert uw moeilijke boodschap in één keer. Met respect voor de gevoeligheden van alle medewerkers en externe stakeholders.

Gebruik Infotainment om te communiceren bij:

  • herstructureringen in organisatie of personeelsbestand
  • afvloeiingen of reorganisatie
  • hoog personeelsverloop
  • een daling van de verkoop
  • interne marketing
  • veranderingen in missie of bedrijfsstrategie
  • relocatie
  • sluiting

Echte, duurzame verandering realiseren in géén tijd – mét een krachtige, effectieve ROI?

Infotainment Home 2

Wat maakt Infotainment uniek?

1. Van moeilijk verstaanbaar naar helder en duidelijk

Strategische beslissingen met een grote impact communiceren, is een grote uitdaging. Complexe transformaties verdienen een dynamische aanpak die focust op wat medewerkers bindt aan uw bedrijf.

Infotainment brengt moeilijk te verkopen boodschappen op een eenduidige, eenvoudig te begrijpen, krachtige manier – met een humoristische noot.

2. Van risico naar opportuniteit

Infotainment verandert weerstand in motivatie. Risico in opportuniteit. Communiceer ingrijpende strategische veranderingen met Infotainment. En zet uw onderneming op de rails naar een nieuwe, productieve toekomst.

3. Change in NO TIME

Infotainment geeft inhoud aan uw transformatieproces. Het is een kantelpunt, gebundeld in een sessie van maximum één uur.

Het hele bedrijf wordt op dezelfde golflengte gebracht. In géén tijd gaan de neuzen in dezelfde richting. Onze garantie? No cure, no pay!

4. Van proces naar momentum

Infotainment creëert een momentum voor verandering. Een hechte samenwerking met het topmanagement is de sleutel naar een succesvol change in NO time momentum.

We faciliteren het veranderingsproces. Bereiden de sessie zorgvuldig voor, samen met uw team. En adviseren u doeltreffend over de follow-up. Het resultaat? Sterk verbeterde prestaties en een team spirit die de motor van uw onderneming weer doet aanslaan.

5. Helder in elke taal

Uw Infotainer is thuis in het Frans, Nederlands én het Engels. Infotainment communiceert uw veranderingsproces naar al uw medewerkers op hetzelfde moment. Welke taal ze ook spreken. We informeren en motiveren zonder probleem uw twee- of drietalige groepen.

Publicaties

De boeken van Paul Meert. De ruggengraat van het kort en krachtige Infotainment

Referenties

Iveco
Q8
Johnson & Johnson
Bpost
LU