Case 2: Proximus (de 1200 eerste medewerkers)

Case Proximus

Eerste “Strategische Interne Meeting” waarbij voor het eerst de bedrijfswaarden werden voorgesteld én geaccepteerd door het voltallige personeel.(“All Employee Meeting”)

Situatie/opzet: meedelen, accepteren én ondertekenen van de nieuwe waarden door iedereen in een plenum sessie in Het Paleis voor Schone Kunsten. (alle deelnemers werden op een voor de gelegenheid speciaal ingehuurde trein van de burelen bij het Noord station naar Brussel Centraal gebracht).

Aanpak: ook hier werden de bedrijfswaarden vooraf “top-down én bottom-up” gedefinieerd én aangepast om in te spelen op de hectische situatie van Proximus in de opstartfase. Zo werd speciaal “Achieve a Balance in Life” extra toegevoegd bij de andere 5 waarden: “Respect for People”, “Openness”, “Integrity”, “A Passion for Customer Satisfaction” en “A Total Commitment to Quality”.

Belangrijk opzet van de “Infotainment” sessie was het “Wij-gevoel” versterken , zoeken naar nieuwe medewerkers (“Breng-een-vriend-mee), het verbeteren van de interne klantentevredenheid en loyauteit, alsook de motivatie.

Teneinde deze laatste op een vrij hoog niveau te houden ging de directie openlijk een aantal engagementen aan zoals het inbouwen van regelmatige evaluaties met inbegrip van de bespreking van de waarden, werknemerstevredenheidstudies, directe en duidelijke communicatie en vooral “Walk the Talk” door de directie.