Case 3: VMW (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) (1600p)

Case VMVW

“Strategische Interne Meeting” voor het voltallige personeel, naar aanleiding van de voorstelling van het “Strategische Vijfjaren Plan” en het 100-Actiepuntenprogramma. Vanuit de verschillende VMW (nu De Watergroep) locaties uit gans Vlaanderen werd iedereen met bussen naar het Auditorium 2000 in Brussel gebracht, symbolisch, gezien met dit Strategisch Plan toen gezamenlijk de stap werd gezet naar de 21 ste Eeuw.

Aanpak: ook hier gingen uitgebreide interne consultaties aan vooraf, zowel “top-down” als “bottom-up” en werd er gezorgd voor een goede timing én klare communicatie naar alle betrokkenen op hetzelfde moment. Ook hier werd het “WIJ-gevoel” én het engagement van iedereen versterkt door het gezamenlijk ondertekenen van een Charter met alle gemaakte afspraken.

Gezien het succes van het opzet én de prima opvolging werd voor de volgende vijf jaren een gelijkaardige aanpak voorzien.