Case 5: EDS

Case EDS

Het “STAR” programma voor alle 120 leidinggevenden.

Opzet: Het vrij hoge verloop van IT personeel terugdringen en de bench mark worden in de sector. Exit gesprekken hadden de vijf voornaamste redenen van vertrek aangetoond en deze ‘zwakke punten’ werden omgeturnd naar essentiële pijlers voor een “vijf sterren relatie”:

“Speak up and listen”, “Take time to evaluate”, “Shape Career”, “Respect Promises” and last but not least “Act According to the Values”. Nadat deze eerst op een Charter werden geplaatst én door alle verantwoordelijken ondertekend, werd élk van deze vijf nog uitvoeriger toegelicht op gepaste kaarten en posters met instructies voor zowel de employees als de employee leaders.

Elk van deze vijf werd gedurende één maand uitvoerig ingestudeerd, toegepast en tweewekelijks via 360 ° Feed-Back geëvalueerd via intranet, het ganse proces ondersteund door de EDS Academy. De scores verbeterden bij élke meting en in géén tijd werd het beoogde objectief bereikt.

Markant detail: binnen EDS werd de HRM benaming en afdeling veranderd in hun échte rol: LCM (Leadership and Change Management). De aanpak werd verder uitgebreid naar andere landen in Europa.