Case 6: Marine Power Verviers (350p)

Case Marine Power

Van productie en assemblage unit naar “Mass Merchandising”.

Net als Fisons dreigde er ook hier een nakende sluiting. Het Belgische management kon met hun pro-actief voorstel eerst het Amerikaanse moederhuis en dan de overblijvende medewerkers overtuigen om over te schakelen naar een Europees Distributiecentrum, dit ondanks het feit dat een vijftigtal, hoofdzakelijk arbeiders, dienden af te vloeien (allen kregen Outplacementbegeleiding) en heel wat anderen dienden omgeschoold te worden.

Voor de gelegenheid werd iedereen uitgenodigd, met inbegrip van de partners én kinderen (voor hen was speciale opvang voorzien) in het Grand Theatre de Verviers.

De algemene directeur, zelf niet zo een vlotte prater, werd voor de gelegenheid geïnterviewd door een bekende RTBF journalist, die hem alle mogelijke vragen stelde, die sowieso leefden bij de aanwezigen. Het geheel werd afgesloten met een inspirerende “Infotainmentsessie” waarin iedereen werd gewezen op zijn of haar verantwoordelijkheid om de uitdaging tot een succes te maken. Na afloop kregen alle aanwezigen een T-shirt met het nieuwe logo.