ZO komt u elke crisis te boven

Hoe ZO?

Met vrienden en goede relaties, met gelukkig en zonder zorgen te leven. Gaat er al een belletje rinkelen?

Dale Carnegie

Meer dan 120 jaar geleden werd Dale Carnegie geboren, zowat de vader van de eerste zelf hulp boeken.
Zijn eerste boek “ZO spreekt u doeltreffend” maakte hem, van een van afkomst arme boerenjongen, plots heel rijk. Hij ondervond bij ‘toeval’ de ‘negatieve motivatie’: als zijn studenten over hun boosheid en frustraties praatten, hadden ze er geen enkele moeite mee om in het publiek te spreken, het werkt bovendien therapeutisch zoals elke echte psycholoog weet. Wat weinigen weten is dat hij al zijn spaarcenten verloor in de beurscrash van 1929.

Dale leerde dan pas het belang van ‘positieve motivatie’ en drijfveren, “Wat is het ergste dat kan gebeuren? Dit ergste leren aanvaarden, en dan de situatie verbeteren” werd een van zijn levensmoto’s. Zijn eigen ervaring dat “de echte crisis zich in ons eigen hoofd afspeelt” werd de basis van zijn echte bestsellers: “ZO maakt u vrienden en goede relaties” en “ZO leeft u gelukkig en zonder zorgen”.

Dales boeken werden vertaald in 40 talen, met zelfs een Russische versie, op speciale vraag van de toenmalige president Nikita Khrushchev, al werden deze eerst uitsluitend en exclusief gebruikt voor de Russische partijtop en de KGB, en werden ze pas na de ‘perestroika’ en de hervormingen van Mikhall Gorbachev toegelaten voor het brede publiek. Er werden wereldwijd meer dan 50 miljoen exemplaren van verkocht in 75 landen!

Nog steeds actueel

De geschiedenis lijkt zich te herhalen en de basisprincipes van Dale Carnegie zijn nog steeds brandend actueel , vooral het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen daden (responsibility assumption), en dat je mensen pas kan veranderen als je eerst jouw reactie op hen verandert (ook door Ghandi mooi verwoord als “BE the Change you want to see in others”). Zelf nam hij geen krediet voor zijn ideeën: hij had ze geleend zei hij van echte leiders zoals Socrates, Chesterfield en Jezus.

De situatie waarin we ons nu bevinden vraagt, nee roept, opnieuw om een totaal ANDERE manier van zakendoen, iets wat Einstein prima verwoord heeft: “een probleem kan nooit opgelost worden op het niveau waarop het is ontstaan”.

En deze zijn, zonder de minste twijfel, weer in onszelf en meer bepaald op ons lagere ego niveau ontstaan, en het is pas als we dit overstijgen en ons laten leiden door ons hogere zelf (ons geweten) dat er een uitweg mogelijk is.

Leren managen zonder ego

Zelf zie ik drie fundamentele pijlers: “leren managen zonder ego”, “leren managen zonder zorgen” en “leren managen zonder tijd”, die ik kort even wil toelichten. Het is overduidelijk dat de huidige wereldproblemen veroorzaakt werden door een te grote (of uitsluitende) rol te geven aan ons ego. Ons ego dat louter interesse heeft voor het kleine en beperkende eigenbelang, het ik, het mijne, meer, nooit genoeg enz. Maar dat ook voortdurend de oorzaak van de vele problemen ‘extern’ zoekt: het systeem, de regering, de maatschappij, de moordende concurrentie, de globalisering, enz.

Leren managen zonder zorgen

Voor de tweede pijler laat ik Louis Neefs aan het woord: “Oh Oh ik heb zorgen en dat verveelt me zo” zong hij jaren terug. Verveling leidt tot immobilisme, erger is het dat zorgen ook onze levensvreugde kelderen, onze energie en gezondheid aanvreten. Veel managers lopen er tegenwoordig ‘doodernstig’ bij (trouwens een zeer gepast woord) en lachen, laat staan een heilzame lachbui is helemaal uit den boze.

Het woord humor is afkomstig van ‘humide’ en ‘humus’, wat vloeibaar en vruchtbaar betekent. Managers met zin voor humor zijn flexibeler en minder rigide en kunnen zich makkelijker aanpassen aan de steeds wisselende externe omstandigheden. Humor laat ook toe om de zaken te relativeren, en over de heilzame effecten van de lach bestaat er sinds Norman Cousins geen twijfel meer. Deze was door de artsen ‘ten dode opgeschreven’ maar nam het besluit om zijn lot in eigen handen te nemen en genas zichzelf door zich gedurende ganse dagen haast letterlijk een ‘lachmedicatie’ toe te dienen!

Leren managen zonder tijd

Tijd is de derde grote boosdoener en energievreter: geen tijd of nooit tijd genoeg, de “goede oude tijd” komt nooit meer terug (gelukkig maar!), de toekomst ziet er niet rooskleurig uit, wat staat er ons nog allemaal te wachten, de angst en onzekerheid voor het onbekende en hoe zit het met 2012?

Onze gedachten springen onophoudend van het verleden naar de toekomst en slaan het (h)eden en het echte originele ‘nu- denken’ over! Wij dienen op een totaal andere manier om te gaan met tijd, het verleden los te laten en “het NU” te omarmen, zei recent Dr Bruno Calmant, CEO Euronext Brussel en professor aan Vlerick Management School en UCL, bij de uitreiking van de Persona prijs. Maar, voegde hij er terecht aan toe, dit vraagt ook om een goede én gezonde dosis zelfvertrouwen!

Paul